PIER Company - leading engineering & construction company
منو
جلسه مشترک مدیر عامل شرکت پایر با آقای دکتر احمد بن محمد السعیدی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور عمان1396/06/23 4517

جلسه مشترک مدیر عامل شرکت پایر با آقای دکتر احمد بن محمد السعیدی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور عمان

در این جلسه وزیر بهداشت عمان ضمن خوش آمدگویی به آقای مبارز مدیر عامل شرکت پایر و هیئت همراه ابراز امیدواری کردند حضور شرکت پایر در کشور عمان نوید بخش حرکت های مثبت و رو

به جلو خواهد بود در ادامه جلسه ایشان از نیازهای بیمارستانی و تجهیزاتی در حوزه بهداشت و درمان کشور عمان مطالبی را عنوان نمودند .

هادی مبارزر مدیر عامل شرکت پایر در ادامه این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این جلسه و توضیحات مفید ایشان آمادگی شرکت پایر را جهت ورود با تمام توان در پروژه های  بیمارستانی و

درمانگاهی کشور عمان را به صورت  اعلام نمودند.

در پایان این جلسه مقرر گردید قرار داد هایی به شکل EPC و EPC+F 

جهت ساخت هشت بیمارستان در مناطق مختلف عمان به شرکت پایر واگذار گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط