PIER Company - leading engineering & construction company
منو
سخن مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

سخن مدیر عامل

در بهاران ، پرنیان ابرها بر آبی آسمان می گسترند تا باران زیباترین هدیه خدا را برای زمین ارزانی کند. اندیشه مردان سخت کوش و اندیشمند نیز جز این نیست که از ستیغ کو ها ، تا ژرفای دره ها ، از قله های سپید پوش تا بیابانهای خشک و خشن در راه یابی و دستیابی به طرح ها و پروژه های سازنده ای باشند که هر آنچه خدا آفریده است را رام و مقهور اراده توانمند خود کنند. پایر با گستره ای به وسعت بی کران و با همه توش و توان می کوشد که همواره با توانائی های خود اعجاب خردمندان را بر انگیزد بدین سان با عزمی به استحکام پولاد و تفکری مبتنی بر جدیدترین یافته های علمی روز و به یاری از خدا در سالهای آتی افتخارات تازه ای خواهیم آفرید. امید است که انشا ا... در سایه الطاف خداوند تبارک و تعالی و با دعای خیر دائمی یگانه منجی عالم بشریت « عج » بتوانیم در جهت ساختن ایرانی اسلامی و آباد شایسته هر ایرانی در آینده نزدیک و ارائه الگوهای پیشرفته مهندسی ، اسلامی ، ارزشی به کشورهای دیگر قدم های موثر و استوار برداریم.

هادی مبارز

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره