PIER Company - leading engineering & construction company
منو
چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

 

چشم انداز:

حفظ و تقویت سهم بازار، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی، رضایت‌مندی مشتریان، نوآوری و خلاقیت و استفاده اثربخش از کارکنان

  ماموریت:

 طرح و اجرای پروژه‌های  راه سازی ، سد سازی ، ساختمانی، شهرسازی، آپارتمان‌سازی و فروش آنها در داخل و خارج از کشور

   استراتژی‌های بنیادین:  

·         توسعه بازار داخلی و تلاش در جهت نفود در بازارهای خارجی

·         توسعه محصول همراه با ارتقاء‌ کیفیت و سطح تکنولوژی شرکت

·         مشارکت با سرمایه‌گذاران معتبر داخلی و خارجی جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش سطح تولیدات